office 365 compliance

Veiligheid & Compliance verbeteren met cloudoplossingen

U wilt een omgeving creëren waarin de optimale balans tussen flexibiliteit en veiligheid wordt bereikt. Goed toegankelijk en toch veilig volgens de huidige normen zoals ISO en AVG.

Bij clouddiensten zoals Office 365 en Microsoft 365 worden een aantal tools geleverd die specifiek helpen de veiligheid en compliance van uw omgeving te waarborgen, controleren en bewaken.

Compliance is goed geregeld bij Office 365

Sinds de invoering van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben bedrijven een grotere verantwoordelijkheid ten aanzien van het bewaren van persoonsgegevens. Daarnaast wordt door derden zoals opdrachtgevers, accountants of subsidieverleners steeds vaker van u verwacht dat systemen voldoen aan een ISO normering.

Ook de veiligheid is goed geregeld bij Office 365

Zelf zegt Microsoft: “Privacy en veiligheid is key”. Ze investeren dan ook continu om hun systemen te beveiligen en ervoor te zorgen dat uw data en documenten niet zomaar op straat komen te liggen. En dat gaat veel verder dan alleen antivirus en anti spam functies.

Als beheerder krijg je bij Office 365 de mogelijkheid om de beveiliging en privacy instellingen strakker of losser in te stellen per gebruiker, rol, groep en de hele organisatie.

Met Microsoft 365 worden bovendien niet alleen bedrijfs-documenten goed beveiligd maar ook de apparatuur waarmee u die documenten bewerkt.

Compliance bij Office 365 en Microsoft 365